SAPS Servei d’Atenció PsicològicaTítulo: SAPS Servei d’Atenció Psicològica

Descripción: Aquest serveix neix per a donar resposta a les demandes d’ajuda rebudes en el meu dia a dia, neix per complementar-se amb la resta de tècniques que de forma natural porten a restablir la salud, ajudant a avançar en el camí quan hom s’hi troba algún obstacle. 

URL: http://sapspsico.blogspot.com.es

Enlaces Relacionados