[url=http://parejacatalunya.blogspot.com.es/]http://parejacatalunya.blogspot.com.es/[/url]

WWW.PAREJACATALUNYA.BLOGSPOT.COM


Abans que res és bo saber que l'amor en la parella, no impedeix les crisis, però sí que pot convertir-se en el principal element de suport, per buscar una solució.

En tota parella, la convivència, produeix una miríada de frecs que es transformen en problemes que van creixent com una bola de neu, els quals la majoria de les vegades demanden una teràpia de parella per a la seva solució.

Hi ha problemes crònics i propis de tota parella com arribar a acords de convivència bons per a ambdós, l'arribada del primer fill, el com manejar l'economia casolana, la desocupació o la caiguda de projectes, agregant una cosa molt greu que aquesta començant a estendre's i queés la manca de vida sexual, que afecta cada vegada més parelles i no només als que treballen dur perquè no arriba el sou sinó també als que persegueixen l'èxit professional i econòmic, el que demana tot el seu temps i esforç.

Acualment la caiguda del desig masculí és cada vegada més gran i ja es parla d'anorèxia sexual.

Viure en parella significa construir en conjunt una història, que indefectiblement afecta a tots dos, la qual cosa fa que a vegades es prenguin camins totalment diferents i els projectes i ideals comuns passen a un altre pla i la convivència esdevé un impossible.

Un dels problemes actuals és que moltes parelles s'armen tardanament, fenomen mundial ja que els fills viuen a casa dels seus pares fins avançada edat per la problemàtica de manca d'oportunitat laboral, i impossibilitat d'aconseguir un habitatge propi, de manera que tots dos tenen costums molt arrelades i moltes vegades difícils de congeniar.