Cortisol basal 15,5 ng/dl (3,7-19,4)
Dehidroepiandrosterona s. 388 ng/dl (100-300)
FSH 3,5 mUI/ml (1,5-12,4)
LH 2,8 mUI/ml (1,7-8,6)
Prolactina 13ng/ml (4,1-18,4)
Testosterona 477 ng/dl (193-740)
TSH 1,9 (0,27-4,2)
T4 1,27 ng/dl (0,93-1,7)