Secció 1ª del Registre de Barcelona. Nº d'Inscripció : 37932 ©
Coordina Xavier Conesa. Psicòleg - Sexòleg Col. nº 4.977 BARCELONA

MASTER EN SEXOLOGIA

Per a l’exercici de la Sexología

Per a estudiants últims cursos de Psicología, Medicina i estudis afins i Llicenciats o Diplomats

INSTITUT SUPERIOR D’ESTUDIS SEXOLÒGICS I.S.E.S.

Secció 1ª del Registre de Barcelona. Nº d'Inscripció : 37932

Màster Reconegut per

Generalitat de Catalunya

(Registre 9002S/4545/2009)

Ministeri de Sanitat com a Formació Continuada

(Exp. 99-068-08/0002-A)

-Màxims Reconeixements Institucionals-

Durada:

Un cap de setmana al mes Dss: 10/14h i de 16/20h , Dg: 10/14h

del curs acadèmic d’Octubre 2.009 a Juny 2.010

Informació i Preinscripció:

ises@xavierconesa.com

Tel. 93 570 71 54 / 653 811 887

Web: http://www.sexologia.ppcc.cat/

Lloc: c/ Santa Anna, 28 Barcelona

Preu: Per determinar segons matriculacions. Pagaments fraccionats al llarg del curs.

Orientatiu: 1.500 € aprox.